KUNST I OFFENTLIG ROM

2020 «REISE». Seiersborg vgs. Fredrikstad

«REISE». Seiersborg vgs.
«REISE». Seiersborg vgs.

Mål: 560 x 140 x 10 cm

Materialer: fotocollage, digitalprint på børstet aluminium og rød LED

Oppdragsgiver: Blå Kors. Kunstkonsulent: Hege Liseth

Idegrunnlag for kunstprosjektet: Livets reise. Helleristninger med båtformasjoner fra Begby p et hav av elevenes selfie. En poetisk tilnærming til temaet identitet, læring og personlig utvikling. Tenkt som et identitetsskapende kunstprosjekt med lokalhistoriske referanser, og brukermedvirkning. 

Kunstprosjektet er et veggobjekt som aktiviserer kantinens vertikale rom og gjennomgangsområde, og som er godt synlig fra flere vinkler, også når det er mørkt da det er gjort bruk av lys og dette blir en viktig del av kantinens uttrykk. Et autonomt verk som lett kan tolkes og leses av brukergruppen, men som forholder seg til arkitekturen, rommets egenart og bevegelsesmønster. Verket endrer karakter med lysets skiftninger og betrakterens ståsted. 

Verket er satt sammen av helleristninger/piktogram og nåtidens bruk av selfie. Dette innbefattet brukermedvirkning. Elevene ble invitert til å bidra med selfie, og sammen med fotografier jeg har tatt av skolens elever, lærere, og miljø, danner dette fotocollagen.

«REISE». Seiersborg vgs.

Mål: 560 x 140 x 10 cm

«REISE». Seiersborg vgs.
«REISE». Seiersborg vgs., detalj

2019 «SKOGEN SYNGER» og «OPPSTADÅA». Glommasvingen skole, Skarnes

«SKOGEN SYNGER», Glommasvingen skole
Glommasvingen skole

Mål: 12 x 11 meter, og 10 meter langt

Materialer: boltefestet glasskledning i fasade, fotocollage digitalprint på glass. Fotocollage digitalprint på permanent transparent film.

Oppdragsgiver: Sør Odal kommune. Kunstkonsulent: Reidun Bull Hansen

Et lokalt forankret kunstprosjekt med referanser til skog- tømmerfløting- vannvei- elvedelta- lokale rødlistearter. Verkene har ulik visuell karakter, og kontrasterende fargeholdning: vår/ sommer og høst/ vinter, og er ment å utfylle hverandre tematisk. 

SKOGEN SYNGER: En fabulerende eventyrfortelling om skogens hemmelige stier og rom. Fotocollagen er satt sammen av detaljer, og oversiktsbilder fra Skarnes, og lignende skogsområder. 

OPPSTAÅA: en poetisk fortelling om miljøet langs elva, elvedeltaet hvor Oppstadåa møter Glomma. Fotocollagen viser området langs elvebredden på Skarnes og lignende miljøer. 

Beskrivelse: hele klatretårnets fasade mot torget er kledd i et lysende grønt skogsbilde- SKOGEN SYNGER. Verket er i tverrgående dialog med OPPSTADÅA på glassfasaden ved hovedinngangen. 

Intensjoner: det grønne skogsbildet har en signaleffekt uten å være påståelig – med et tidløst åpent poetisk utrykk. Verket endrer karakter med lysets skiftninger, og er belyst når det er mørkt. OPPSTADÅA har en lysere og lettere karakter, og smelter inn med sine omgivelser, og snor seg over deler av glassfasaden. På dagtid sees bildet best inne og skogsbildet kan sees i bakgrunnen, og på kveldstid sees bildet best utenfra. 

Bildene henvende seg til alle husets brukere, og har lokale stedsspesefikke referanser. Bildene kan både passeres daglig, men også utforskes over tid. Tematiserer miljøperspektivet med bruk av lokale rødlistearter. 

«SKOGEN SYNGER», Glommasvingen skole

SKOGEN SYNGER, 12 x 11 meter

«SKOGEN SYNGER», Glommasvingen skole, detalj

SKOGEN SYNGER, detalj

«OPPSTADÅA», Glommasvingen skole

OPPSTADÅA, 10 meter langt

«OPPSTADÅA», Glommasvingen skole
«OPPSTADÅA», Glommasvingen skole, detalj

OPPDTADÅA, detalj

2015 «LIVSTREET». Brandbu barneskole, Gran på Hadeland

«LIVSTRET»
Livstreet, Brandbu barneskole

Mål: LIVSTREET, 650 x 1000 cm. TRAPPEFRISE, 215,5 x 658 cm

Oppdragsgiver: Gran kommune. Kunstkonsulent Anna Widén. Oppdrag etter lukket konkurranse og 2 innkjøp.

Materialer: Fotocollage, digitalprint på børstet aluminium og rød LED.

Etter første befaring på skolen fortalte rektor Inger Raastad Jåvold om den vanskelige prosessen med å slå sammen de tre grendeskolene Solvang, Bjørklund og Fagerlund. Da kom ideen om å forene og holde historien levende i et samlende identitetsskapende kunstprosjekt i amfi/allrommet på den nye skolen.

Ideen tok form som et slektstre, bygd opp av klassebilder og dokumentarfoto samt skildringer av lokalmiljø rundt de tre grendeskolene. Dette danner bakgrunnen i LIVSTREET med et historisk spenn fra 1906 og frem til i dag. Totalt 6650 bildefiler. Rød led struktur er en gammel anatomisk plansje over kroppens sirkulasjonssystem, brukt som et assosiativt billeduttrykk,

Motivene i trapperomsfrisen har utgangspunkt i skolens verdiord.

«LIVSTREET». Brandbu barneskole

LIVSTREET, 650 x 1000 cm

«LIVSTREET». Brandbu barneskole, detalj

LIVSTREET, detalj

«LIVSTREET». Brandbu barneskole, detalj

LIVSTREET, detalj

«LIVSTREET». Brandbu barneskole, detalj

LIVSTREET, detalj

«LIVSTREET». Brandbu barneskole, detalj

LIVSTREET, detalj

Trappefrise, Brandbu barneskole

TRAPPEFRISE, 215,5 x 658 cm